2566-05-08

การใช้ Preprosition

  

                                        PREPOSITION

คำบุพบท (preposition) คือคำที่ใช้เชื่อมคำนาม หรือสรรพนามกับคำอื่น ๆ ในประโยค เพื่อบอกเวลา ตำแหน่ง ทิศทาง หรือวิธีการ เช่น

 • เขาไปโรงเรียน ในเวลาเช้า (He goes to school in the morning.)

 • หนังสืออยู่ บนโต๊ะ (The book is on the table.)

 • เธอเดิน ไปที่สวนสาธารณะ (She walks to the park.)

 • เขาเดินทาง โดยรถไฟ (He travels by train.)

คำบุพบทมีหลายแบบ แต่ในบทความที่   ได้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก คือ

 1. Preposition of Time (คำบุพบทบอกเวลา) เช่น in, on, at, before, after, during, until, etc.

 2. Preposition of Place (คำบุพบทบอกสถานที่) เช่น in, on, at, above (เหนือ), under (ข้างใต้) และ over (ข้าม) เป็นต้น

 3. Preposition of Direction (คำบุพบทบอกทิศทาง) เช่น to, from, toward (ไปสู่), into (เข้าไป), out of (ออกจาก), etc.

 4. Preposition of Method (คำบุพบทบอกวิธีการ) เช่น by, with, without, etc.

   

   

   

   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น