2566-05-08

การใช้ Preposition of time

 

                              Preposition of time

Preposition of time คือคำบุพบทที่ใช้บอกเวลาที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น เช่น

 • เขาไปโรงเรียน ในเวลาเช้า (He goes to school in the morning.)
 • เธอมีปาร์ตี้ ในวันเสาร์ (She has a party on Saturday.)
 • การประชุมจะเริ่ม ที่ 10 โมงเช้า (The meeting will start at 10 a.m.)

คำบุพบทที่ใช้บอกเวลามีหลายคำ แต่คำที่ใช้บ่อยที่สุดคือ in, on, และ at ซึ่งมีหลักการใช้งานดังนี้

 • เราใช้ in กับเดือน เช่น in January, in April
 • เราใช้ in กับปี เช่น in 2021, in 1999
 • เราใช้ in กับฤดูกาล เช่น in summer, in winter
 • เราใช้ in กับส่วนของวัน เช่น in the morning, in the evening
 • เราใช้ on กับวันในสัปดาห์ เช่น on Monday, on Friday
 • เราใช้ on กับวันที่ เช่น on 15th June, on the first of July
 • เราใช้ on กับวันสำคัญ เช่น on my birthday, on New Year’s Eve
 • เราใช้ at กับเวลาบนหน้าปัดนาฬิกา เช่น at 9 o’clock, at 3.15 p.m.
 • เราใช้ at กับเทศกาล เช่น at Christmas, at Easter
 • เราใช้ at กับสำนวนบอกเวลาอื่นๆ เช่น at night, at the weekend, at noon

                                            🙏🙏🙏

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น