2563-09-27

Vocabulary worksheet Grade 5 ชุดที่ 1

 

แบบฝึกทบทวนคำศัพท์สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดยได้มาจาก  คำศัพท์ป.5

  เฉลยแบบฝึกทบทวนคำศัพท์ ป.5ดาวน์โหลดใบงานในรูปแบบ pdf ได้ที่   vocabulary worksheet grade 5

Vocabulary worksheet Grade 4 ชุดที่ 1


 

ใบงานทบทวนคำศัพท์สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นำมาจากไฟล์ คำศัพท์ ป.4

  เฉลยแบบฝึกทบทวนคำศัพท์ ป.5

 ดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบ pdf ได้ที่  ใบงานภาษาอังกฤษ

2563-09-26

ภาษาอังกฤษเตรียมสอบโอเน็ต(Onet) ป.6 ชุดที่ 5

แบบทสอบวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับเตรียมสอบโอเน็ต ชุดที่ 5 คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายให้ชัดขึ้น คลิ๊กที่ไอคอนลำโพงเพื่อเปิดหรือปิดเสียงเพลง

ภาษาอังกฤษเตรียมสอบโอเน็ต(Onet) ป.6 ชุดที่ 4

เตรียมสอบโอเน็ต ภาษาอังกฤษ ป.6 ชุดที่ 4 

 ปล...(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายให้ใหญ่ขึ้น

คลิ๊กที่ไอคอนลำโพงเพื่อเปิดหรือปิดเสียงเพลง


 

ภาษาอังกฤษเตรียมสอบโอเน็ต(Onet) ป.ุ6 ชุดที่ 3

แบบทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับเตรียมสอบโอเน็ต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 


ภาษาอังกฤษเตรียมสอบโอเน็ต(Onet) ป.ุ6 ชุดที่ 2

แบบทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ สำหรับเตรียมสอบโอเน็ต 

หากรูปภาพแสดงไม่ชัดให้ใช้เมาส์คลิ๊กเพื่อขยายภาพให้ชัดขึ้น


 

ภาษาอังกฤษเตรียมสอบโอเน็ต(Onet) ป.6 ชุดที่ 1

 แบบทดสอบเตรียมสอบโอเน็ตภาษาอังกฤษ  

อังกฤษสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 ใบงานภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ
เพิ่มคำบรรยายภาพ

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ

 
เฉลยแบบฝึกหัด
key  english worksheet p.4

key  english worksheet p.4

key  english worksheet p.4

key  english worksheet p.4

 
ดาวน์โหลดใบงานในรูปแบบเอกสาร pdf ได้ที่  English worksheet for kid p.4


2563-09-07

แบบฝึกภาษาอังกฤษประโยคและคำศัพท์ง่ายๆ

 แบบฝึกภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6เพิ่มคำบรรยายภาพ


เพิ่มคำบรรยายภาพ    

เพิ่มคำบรรยายภาพ

ดาวน์โหลดแบบฝึกพร้อมเฉลย     Worksheet