2566-05-09

การใช้ Prepositon of Dicrecton

 

                       การใช้ Prepositon of Dicrecton 

คำบุพบทบอกทิศทาง (preposition of direction) เป็นคำบุพบทที่ช่วยให้เราบอกว่าสิ่งหรือบุคคลเคลื่อนที่หรือกระทำอย่างไรต่อสถานที่หรือตำแหน่งของสิ่งอื่นๆ มีดังนี้

 • to ใช้เมื่อเราต้องการบอกว่าสิ่งหรือบุคคลเคลื่อนที่ไปยังจุดหมายหรือสถานที่ใดๆ เช่น
  • She went to the market. (เธอไปตลาด)
  • He gave the book to me. (เขาให้หนังสือกับฉัน)
 • from ใช้เมื่อเราต้องการบอกว่าสิ่งหรือบุคคลมาจากจุดหมายหรือสถานที่ใดๆ เช่น
  • I came from Bangkok. (ฉันมาจากกรุงเทพ)
  • He took the pen from her. (เขาเอาปากกาจากเธอ)
 • toward(s) ใช้เมื่อเราต้องการบอกว่าสิ่งหรือบุคคลเคลื่อนที่ในทิศทางของสิ่งหรือบุคคลอื่นๆ เช่น
  • The cat ran toward the mouse. (แมววิ่งไปที่หนู)
  • He walked slowly towards her. (เขาเดินช้าๆไปที่เธอ)
 • into ใช้เมื่อเราต้องการบอกว่าสิ่งหรือบุคคลเข้าไปในพื้นที่ปิดหรือในสิ่งก่อสร้างใดๆ เช่น
  • She put the money into her wallet. (เธอใส่เงินลงในกระเป๋าสตางค์ของเธอ)
  • He crashed his car into a tree. (เขารถชนลงในต้นไม้)
 • onto ใช้เมื่อเราต้องการบอกว่าสิ่งหรือบุคคลขึ้นไปบนพื้นผิวของสิ่งอื่นๆ เช่น
  • She climbed onto the roof. (เธอปีนขึ้นบนหลังคา)
  • He threw his jacket onto the bed. (เขาริดแจ็กเก็ตของเขาขึ้นบนเตียง)
 • off ใช้เมื่อเราต้องการบอกว่าสิ่งหรือบุคคลลงมาจากพื้นผิวของสิ่งอื่นๆ เช่น
  • She jumped off the horse. (เธอกระโดดลงจากม้า)
  • He took his hat off his head. (เขารับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น