2566-05-09

ข้อควรจำใน Preposition of place

 

 ข้อยกเว้นและข้อแตกต่างของ preposition of place มีดังนี้

 • เราใช้ at กับคำว่า home เมื่อเราต้องการบอกว่าเราอยู่ที่บ้าน แต่ใช้ in เมื่อเราต้องการบอกว่าเราอยู่ในห้องใดห้องหนึ่งในบ้าน เช่น
  • I’m at home. (ฉันอยู่ที่บ้าน)
  • She’s in her bedroom. (เธออยู่ในห้องนอนของเธอ)
 • เราใช้ at กับคำว่า school, university, college, work เมื่อเราต้องการบอกว่าเราไปที่สถาบันหรือองค์กรเหล่านั้น แต่ใช้ in เมื่อเราต้องการบอกว่าเราอยู่ในสถานที่หรือสิ่งก่อสร้างใดๆที่เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันหรือองค์กรเหล่านั้น เช่น
  • He’s at school. (เขาไปโรงเรียน)
  • She’s in the library. (เธออยู่ในห้องสมุด)
 • เราใช้ at กับคำว่า the airport, the station เมื่อเราต้องการบอกว่าเราไปที่สถานที่ขนส่งเหล่านั้น แต่ใช้ in เมื่อเราต้องการบอกว่าเราไปยังปลายทางของการขนส่ง เช่น
  • I’m at the airport. (ฉันไปที่สนามบิน)
  • She’s in Paris. (เธอไปถึงปารีสแล้ว)
 • เราใช้ on กับคำว่า the left, the right เมื่อเราต้องการบอกว่าสิ่งหรือบุคคลอยู่ที่ด้านซ้ายหรือด้านขวาของจุดหรือสถานที่ใดๆ เช่น
  • The bank is on the left. (ธนาคารอยู่ที่ด้านซ้าย)
  • He lives on the right side of the street. (เขาอยู่ที่ด้านขวาของถนน)

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น