2558-07-02

Vocabulary worksheet ใบงานภาษาอังกฤษ Vegetable

ไม่มีความคิดเห็น:

ใบงานทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Vegetable ผักต่างๆ  มีหลายแบบเพื่อให้เด็ก ๆได้ฝึกกันหลากหลาย  ไม่น่าเบื่อ

 

clip_image001clip_image002clip_image003clip_image004

 

clip_image001[6]clip_image002[6]clip_image003[6]clip_image004[6]

Continue Reading...

2558-07-01

Vocabulry workhseet ใบงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ Animals

ไม่มีความคิดเห็น:

ใบงาน Vocabulary worksheet ในส่วนของคำศัพท์ Vocabulary  เป็นหมวดเกี่ยวกับสัตว์ที่ทำมาในแบบฝึกหัด รูปแบบ  Matching ,crossword,alphabet,hidden letter,alphabet soup,wordsearch ให้เด็ก ๆ ได้ฝึกฝน เรียนรู้ภาษาอังกฤษ

clip_image002clip_image003clip_image004clip_image005

 

clip_image006clip_image007clip_image008clip_image009

Continue Reading...

Vocabulary worksheet ใบงานภาษาอังกฤษ Sentence ชุดที่ 1 2558

ไม่มีความคิดเห็น:

ใบงานภาษาอังกฤษ ในส่วนของการใช้ประโยค  พร้อมเฉลย  สำหรับให้เด็ก ๆ ฝึก ทบทวนประโยคและสำนวนภาษาอังกฤษที่เป็นพื้นฐาน  พัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ใบงาน sentence ชุดที่ 1

 

image

Continue Reading...

Vocabulary worksheet ใบงานภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 2558

1 ความคิดเห็น:

ใบงานที่เป็นแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ  โดยนำคำศัพท์พื้นฐาน สำหรับชั้น ป.4-6 มารวบรวมจัดทำเป็นแบบฝึกหัดแบบ wordsearch ,crossword,multiple choice,hidden letter,alphabet order ,jumbled,และอื่นๆ มาทำเป็นแบบฝึกให้เด็ก ๆ ได้ฝึกทบทวนคำศํพท์ที่ควรเรียนรู้  สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ใบงาน wordsearchใบงาน crosswordใบงาน hidden letter hidden letterhidden letter

hidden letterworksheet online ใบงานภาษาอังกฤษเฉลยใบงาน เฉลยใบงาน

Continue Reading...

2558-01-24

เกมส์จับคู่คำศัพท์ Color สำหรับพัฒนาทักษะด้านภาษา

ไม่มีความคิดเห็น:

เกมส์ภาษาอังกฤษ สำหรับฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เป็นคำศัพท์ง่ายๆ สำหรับเด็กนักเรียนประถมศึกษา

 

เกมส์ด้านภาษาสำหรับเด็ก

 

 

Continue Reading...

2558-01-17

แบบทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ Matching

ไม่มีความคิดเห็น:
แบบทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ Matching สำหรับนักเรียนประถมศึกษาตอนต้นที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
มาเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กันเถอะ
Continue Reading...

ข้อสอบ True or False เรื่อง Animals

ไม่มีความคิดเห็น:
แบบทดสอบแบบออนไลน์แบบ Interactive ประเภท True or Flase  เรื่อง Animals  10 ข้อ
Continue Reading...