2558-01-24

เกมส์จับคู่คำศัพท์ Color สำหรับพัฒนาทักษะด้านภาษา

เกมส์ภาษาอังกฤษ สำหรับฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เป็นคำศัพท์ง่ายๆ สำหรับเด็กนักเรียนประถมศึกษา

 

เกมส์ด้านภาษาสำหรับเด็ก

 

 

2558-01-17

แบบทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ Matching

แบบทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ Matching สำหรับนักเรียนประถมศึกษาตอนต้นที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
มาเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กันเถอะ

ข้อสอบ True or False เรื่อง Animals

แบบทดสอบแบบออนไลน์แบบ Interactive ประเภท True or Flase  เรื่อง Animals  10 ข้อ