2558-01-24

เกมส์จับคู่คำศัพท์ Color สำหรับพัฒนาทักษะด้านภาษา

ไม่มีความคิดเห็น:

เกมส์ภาษาอังกฤษ สำหรับฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เป็นคำศัพท์ง่ายๆ สำหรับเด็กนักเรียนประถมศึกษา

 

เกมส์ด้านภาษาสำหรับเด็ก

 

 

Continue Reading...

2558-01-21

แบบฝึกหัดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ My Family

ไม่มีความคิดเห็น:
แบบทดสอบออนไลน์ My family
 
แบบฝึกหัดแบบจับคู่คำศัพท์และความหมาย  เรื่อง My  Family
 
Continue Reading...

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษแบบ Online เรื่อง animal

ไม่มีความคิดเห็น:
แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษแบบ Online เรื่อง animal สำหรับเด็กประถมศึกษา
เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบออนไลน์

Continue Reading...

2558-01-17

แบบทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ Matching

ไม่มีความคิดเห็น:
แบบทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ Matching สำหรับนักเรียนประถมศึกษาตอนต้นที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
มาเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กันเถอะ
Continue Reading...

ข้อสอบ True or False เรื่อง Animals

ไม่มีความคิดเห็น:
แบบทดสอบแบบออนไลน์แบบ Interactive ประเภท True or Flase  เรื่อง Animals  10 ข้อ
Continue Reading...