2563-10-25

แบบฝึกทบทวนประโยคสั้นๆ ชุดที่ 2

 ประโยคสั้น ๆ 50  ประโยค สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

เฉลยแบบฝึกภาษาอังกฤษประโยคสั้นๆ ชุดที่ 2 


ดาวน์โหลดแบบฝึกทบทวนประโยคสั้นๆ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 พร้อมเฉลยได้ที่  แบบฝึกทบทวนประโยคสั้น ๆ

แบบฝึกภาษาอังกฤษเตรียมโอเน็ต ชุดที่ 2

แบบฝึกที่มีความหลากหลายจะทำให้เด็กไม่น่าเบื่อ เป็นการฝึกทบทวน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

 


 สำหรับสอบโอเน็ต ดาวน์โหลดแบบฝึกในรูปแบบ pdf ได้ที่ แบบฝึกภาษาอังกฤษเตรียมสอบโอเน็ต ชุดที่ 2

แบบฝึกภาษาอังกฤษเตรียมสอบ Onet ชุดที่ 1

 แบบฝึกรวมความหลากหลายสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

เพื่อเตรียมสอบโอเน็ต


ดาวน์โหลดแบบฝึกในรูปแบบเอกสาร Pdf ได้ที่  ภาษาอังกฤษเตรียมสอบโอเน็ต ชุดที่ 1

2563-10-19

แบบฝึกทบทวนประโยค English สั้นๆง่ายๆ

 แบบฝึกนี้สำหรับทบทวนประโยคภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 4-6 เป็นการฝึกฝนบ่อยๆให้เด็ก ๆได้เรียนรู้ประโยคได้ง่ายขึ้น เฉลยแบบฝึกทบทวนประโยคสั้นๆ ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดแบบฝึกในรูปแบบเอกสาร Pdf ได้ที่ ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฝึกภาษาอังกฤษ2563-09-27

Vocabulary worksheet Grade 5 ชุดที่ 1

 

แบบฝึกทบทวนคำศัพท์สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดยได้มาจาก  คำศัพท์ป.5

  เฉลยแบบฝึกทบทวนคำศัพท์ ป.5ดาวน์โหลดใบงานในรูปแบบ pdf ได้ที่   vocabulary worksheet grade 5

Vocabulary worksheet Grade 4 ชุดที่ 1


 

ใบงานทบทวนคำศัพท์สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นำมาจากไฟล์ คำศัพท์ ป.4

  เฉลยแบบฝึกทบทวนคำศัพท์ ป.5

 ดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบ pdf ได้ที่  ใบงานภาษาอังกฤษ