2566-05-08

ข้อความจำในการใช้ Prepositon of Time

 

 

ข้อยกเว้นและข้อแตกต่างของ preposition of time มีดังนี้

 • เราใช้ at กับคำว่า night แต่ใช้ in กับคำว่า the night เมื่อเราต้องการบอกเวลาที่เฉพาะเจาะจงในช่วงค่ำคืน เช่น
  • She works at night. (เธอทำงานตอนกลางคืน)
  • I heard a strange noise in the night. (ฉันได้ยินเสียงแปลกๆ ในคืนนั้น)
 • เราใช้ at กับคำว่า the weekend ในการบอกเวลาที่เป็นประโยค แต่ใช้ on กับคำว่า weekends หรือ on the weekend เมื่อเราต้องการบอกเวลาที่เป็นส่วนของประโยค เช่น
  • What do you usually do at the weekend? (คุณมักทำอะไร ในช่วงสุดสัปดาห์?)
  • I like to go hiking on weekends. (ฉันชอบไปเดินป่า ในวันหยุด)
 • เราไม่ใช้ preposition of time เมื่อเราใช้คำที่บอกเวลาหลังจาก next, this, last, every เช่น
  • I’ll see you next week. (ฉันจะมาเห็นคุณ ในสัปดาห์หน้า)
  • She was born last year. (เธอเกิด ในปีที่แล้ว)
 • เราไม่ใช้ preposition of time เมื่อเราใช้คำที่บอกเวลาหลังจาก today, tomorrow, yesterday เช่น
  • I have a meeting today afternoon. (ฉันมีการประชุม ในบ่ายนี้)
  • He will arrive tomorrow morning. (เขาจะมาถึง ในพรุ่งนี้)
 • เราไม่ใช้ preposition of time เมื่อเราใช้คำที่บอกเวลาหลังจาก this evening, tonight, last night เช่น
  • I’m going to watch a movie this evening. (ฉันจะไปดูหนัง ในคืนนี้)
  • She called me again last night. (เธอโทรมาหาฉันอีกครั้ง ในคืนที่แล้ว)

   

  แบบฝึกหัด การใช้ Preposition of time 

   

  1. My birthday is _______ June. (ใช้คำบุพบทที่เหมาะสม)

  • คำตอบ: in

  • คำอธิบาย: เราใช้ in กับเดือน เช่น in January, in April

  1. He goes to bed _______ 9 p.m. (ใช้คำบุพบทที่เหมาะสม)

  • คำตอบ: at

  • คำอธิบาย: เราใช้ at กับเวลาบนหน้าปัดนาฬิกา เช่น at 9 o’clock, at 3.15 p.m.

  1. She plays with her friends _______ the weekend. (ใช้คำบุพบทที่เหมาะสม)

  • คำตอบ: at หรือ on

  • คำอธิบาย: เราใช้ at กับคำว่า the weekend เมื่อเราต้องการบอกเวลาที่เป็นประโยค 

   แต่ใช้ on กับคำว่า weekends หรือ on the weekend เมื่อเราต้องการบอกเวลาที่เป็นส่วนของประโยค

  1. He was born _______ 2005. (ใช้คำบุพบทที่เหมาะสม)

  • คำตอบ: in

  • คำอธิบาย: เราใช้ in กับปี เช่น in 2021, in 1999

  1. They have a picnic _______ Sunday. (ใช้คำบุพบทที่เหมาะสม)

  • คำตอบ: on

    คำอธิบาย: เราใช้ on กับวันในสัปดาห์ เช่น on Monday, on Friday

    

   🙏🙏🙏 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น