2557-08-23

ใบงาน Vocabulary worksheet สำหรับ ป.4-6 รวบรวมคำศัพท์กว่า 655 คำ 27 หมวด


spelling 780 คำ
ได้ศำศัพท์แบบออนไลน์จากเวบไซต์แห่งหนึ่ง  เป็นคำศัพทืสำหรับนักเรียน 780 คำ จึงนำมาทำเป็นใบงานภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน ป.4-6 โดยใช้โปรแกรม Schoolhouse worksheet factory เป็นการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนเรียนรู้คำศัพท์ และจำคำศัพทืได้ง่ายขึ้น  โดยมีใบงานประเภท wordsearch    spelling  crossword  alphabet soup และ matching สามารถดาวน์โหลดใบงานแบบ pdf ได้ที่   ดาวน์โหลด English worksheet
และดาวน์โหลดไฟล์ wordlist สำหรับนำไปปรับใช้กับโปรแกรม Vocabulary worksheet factory ด้วยตัวเองได้ที่  ดาวน์โหลด Wordlist.vwl

2557-08-04

Worksheet for spelling list 1-30

ใบงานภาษาอังกฤษ
ใบงานสำหรับ spelling  worksheet ชุดที่ 1- 30  โดยมีใบงาน crossword ,missing letter,multiple choice , word search ,word link   เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6   ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติม  และช่วยให้สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้น   โดยนำคำศัพท์ จากใบงาน spelling  1-30 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่         และ worksheet สำหรับฝึกดาวน์โหลดเอกสาร ทั้งหมดได้ที่   worksheet for kid  1-30    และใบงาน spelling 1-20
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
spelling worksheet สำหรับชั้นประถม 4-6 ชุดที่ 2 | ENGLISH WORKSHEET FOR KID