2566-05-07

การใช้ a an และ the

 

                                การใช้  a  an   และ  the  

การใช้งาน a, an, และ the เป็นเรื่องที่สำคัญในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพราะเป็นส่วนสำคัญของการเขียนและพูดภาษาอังกฤษ โดยทั่วไปแล้ว:


1. ใช้ a หรือ an ก่อนนามสามัญ (common noun) ไม่มีคำกำกับ (determiner) อื่น ๆ นอกเหนือจาก the และคำกำกับเพิ่มเติม เช่น a book, an apple, a car เป็นต้น


2. ใช้ the ก่อนนามสามัญหรือนามพหูพจน์ (common noun หรือ proper noun) เมื่อมีคำกำกับเพิ่มเติม หรือต้องการระบุว่าเป็นสิ่งที่เฉพาะเจาะจง  เช่น the book on the table, the apple I ate this morning, the cars in the parking lot


ตัวอย่างประโยค:


1. I have a new car. (ฉันมีรถใหม่)

2. She has an umbrella. (เธอมีร่ม)

3. The cat is sleeping. (แมวกำลังหลับ)

4. The boy is playing with a ball. (เด็กชายกำลังเล่นกับลูกบอล)

5. A book is on the table. (มีหนังสืออยู่บนโต๊ะ)

6. The sun is shining brightly. (พระอาทิตย์ส่องแสงสว่าง)

7. The children are playing in the park. (เด็กๆ เล่นในสวนสาธารณะ) 

8. I need a pen to write this letter. (ฉันต้องการปากกาเพื่อเขียนจดหมายนี้)

9. She is wearing a red dress. (เธอสวมเสื้อผ้าสีแดง)

 

ความแตกต่างระหว่างการใช้ the และ a/an อยู่ที่การเลือกใช้เพื่อเน้นความเป็นเอกลักษณ์ของสิ่งนั้นๆ โดย:


- the ใช้เพื่อเน้นว่าเรากำลังพูดถึงสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งอาจจะมีอยู่เพียงอย่างเดียวหรือเป็นเวลานาน หรือสิ่งที่เป็นธรรมชาติ

- a/an ใช้เพื่อกล่าวถึงสิ่งที่ไม่ได้เป็นเอกลักษณ์เท่านั้น ไม่ใช่เรื่องที่เป็นเอกลักษณ์หรือได้ยินกันแล้วมาก่อน


ตัวอย่าง:

- I saw the sun rise this morning. (เน้นว่าเรากำลังพูดถึงสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งคือการขึ้นของดวงอาทิตย์เฉพาะเจาะจงในเวลาเช้าวันนี้)

- A bird is flying in the sky. (กล่าวถึงสิ่งที่ไม่ได้เป็นเอกลักษณ์ คือนกที่กำลังบินในท้องฟ้า)

เข้าไปดูแบบฝึกพร้อมคำอธิบายได้ที่ แบบฝึก a an และ the  ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น