2563-01-26

ทบทวนคำศัพท์หมวดอาหาร Food

ไม่มีความคิดเห็น:
ใบงานทบทวนคำศัพท์ ( Vocabulary worksheet ) หมวดอาหาร Food สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที 4-6


สามารถดาวน์โหลดไฟล์ใบงานในรูปแบบ PDF พร้อมเฉลย ได้ที่  English worksheet 
Continue Reading...

2563-01-20

ทบทวนคำศัพท์หมวดบุคคล (People)

ไม่มีความคิดเห็น:
แบบฝึกทบทวนคำศัพท์หมวดบุคคลสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

english worksheet for kid

person  worksheet for kid

occupation worksheet

แบบฝึกทบทวนคำศัพท์
เพิ่มคำอธิบายภาพ


สามารถดาวน์โหลดไฟล์แบบฝึกหัดในรูปแบบ PDF พร้อมเฉลยได้ที่  แบบฝึกทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดบุคคล 

Continue Reading...

2563-01-19

แบบฝึกหัดทิศทาง คำคุณศัพท์และ คำกริยา

ไม่มีความคิดเห็น:
แบบฝึกหัดทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  หมวดทิศทาง ( Direction) หมวดคำคุณศัพท์ ( Adjective ) หมวดคำกริยา ( Verb)สามารถดาวนโหลดไฟล์ใบงานภาษาอังกฤษในรูปแบบ pdf ได้ที่   แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษหมวดคำกริยา คำคุณศัพท์ และ หมวดบอกทิศทาง 


Continue Reading...

แบบฝึกทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับทิศทาง Direction

ไม่มีความคิดเห็น:
แบบฝึกทบทวนคำศํพท์เกี่ยวกับทิศทาง  Direction สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

สามารถดาวน์โหลดใบงานในรูปแบบ pdf  พร้อมเฉลยได้ที่    แบบฝึกหัดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Direction 


Continue Reading...

แบบฝึกทบทวนคำศัพท์คำกริยา Verb

ไม่มีความคิดเห็น:
ใบงานทบทวนคำศํพท์ภาษาอังกฤษ verb สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ แบบฝึกคำศัพท์คำกริยา พร้อมเฉลยได้ที่    แบบฝึกคำกริยาภาษาอังกฤษ
Continue Reading...

ใบงานทบทวนคำศัพท์หมวดคำคุณศัพท์ Adjective

ไม่มีความคิดเห็น:
ใบงานทบทวนคำศํพท์ ประเภทคำคุณศัพท์ ( Adjective ) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในรูปแบบ PDF แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยได้ที่   แบบฝึกหัดคำคุณศัพท์ชุดที่ 1 

Continue Reading...