2563-01-26

ทบทวนคำศัพท์หมวดอาหาร Food

ใบงานทบทวนคำศัพท์ ( Vocabulary worksheet ) หมวดอาหาร Food สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที 4-6


สามารถดาวน์โหลดไฟล์ใบงานในรูปแบบ PDF พร้อมเฉลย ได้ที่  English worksheet 

2563-01-20

ทบทวนคำศัพท์หมวดบุคคล (People)

แบบฝึกทบทวนคำศัพท์หมวดบุคคลสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

english worksheet for kid

person  worksheet for kid

occupation worksheet

แบบฝึกทบทวนคำศัพท์
เพิ่มคำอธิบายภาพ


สามารถดาวน์โหลดไฟล์แบบฝึกหัดในรูปแบบ PDF พร้อมเฉลยได้ที่  แบบฝึกทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดบุคคล 

2563-01-19

แบบฝึกหัดทิศทาง คำคุณศัพท์และ คำกริยา

แบบฝึกหัดทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  หมวดทิศทาง ( Direction) หมวดคำคุณศัพท์ ( Adjective ) หมวดคำกริยา ( Verb)สามารถดาวนโหลดไฟล์ใบงานภาษาอังกฤษในรูปแบบ pdf ได้ที่   แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษหมวดคำกริยา คำคุณศัพท์ และ หมวดบอกทิศทาง 


แบบฝึกทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับทิศทาง Direction

แบบฝึกทบทวนคำศํพท์เกี่ยวกับทิศทาง  Direction สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

สามารถดาวน์โหลดใบงานในรูปแบบ pdf  พร้อมเฉลยได้ที่    แบบฝึกหัดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Direction 


แบบฝึกทบทวนคำศัพท์คำกริยา Verb

ใบงานทบทวนคำศํพท์ภาษาอังกฤษ verb สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ แบบฝึกคำศัพท์คำกริยา พร้อมเฉลยได้ที่    แบบฝึกคำกริยาภาษาอังกฤษ

ใบงานทบทวนคำศัพท์หมวดคำคุณศัพท์ Adjective

ใบงานทบทวนคำศํพท์ ประเภทคำคุณศัพท์ ( Adjective ) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในรูปแบบ PDF แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยได้ที่   แบบฝึกหัดคำคุณศัพท์ชุดที่ 1