2566-08-19

แบบฝึกซูโดกุจากง่ายไปยาก 5 ชุด

 เกมส์คณิตศาสตร์ ฝึกทักษะ ซูโดกุ 5 ชุด  จาก ง่ายไปยาก 
ดาวน์โหลดแบบฝึกในรูปแบบ Pdf  ได้ที่   แบบฝึก Sudoku

ดาวน์โหลดเฉลยในรูปแบบ   pdf ได้ที่    เฉลย Sudoku


แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์แบบง่ายๆ

 ลองทำใบงานไว้ฝึกคิดเลขแบบง่ายๆ ไว้ให้เด็ก ๆ ทบทวน  สามารถดาวน์โหลดแบบฝึกพร้อมเฉลยในรูปแบบ Pdf  ได้ที่ 

แบบฝึกคณิตศาสตร์  https://drive.google.com/file/d/1z9CU_PzNdF_h25Z4XZAfhxWSt9d0B4JB/view?usp=sharing

เฉลยแบบฝึก https://drive.google.com/file/d/1ST_n7IMl4jNQRyZlnyWw2dGV6ZdJpHUZ/view?usp=sharing