2563-06-27

ใบงานภาษาอังกฤษ หมวดอาหาร (Food)

แบบฝึกทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ( Vocabulary worksheet) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 หมวดอาหาร ( Food)







เฉลยแบบฝึกทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดอาหาร (Food)




ดาวน์โหลดแบบฝึกภาษาอังกฤษหมวดอาหาร ในรูปแบบเอกสาร pdf พร้อมเฉลยได้ที่  ใบงานภาษาอังกฤษ หมวดอาหาร (Food)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น