2557-08-23

ใบงาน Vocabulary worksheet สำหรับ ป.4-6 รวบรวมคำศัพท์กว่า 655 คำ 27 หมวด


spelling 780 คำ
ได้ศำศัพท์แบบออนไลน์จากเวบไซต์แห่งหนึ่ง  เป็นคำศัพทืสำหรับนักเรียน 780 คำ จึงนำมาทำเป็นใบงานภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน ป.4-6 โดยใช้โปรแกรม Schoolhouse worksheet factory เป็นการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนเรียนรู้คำศัพท์ และจำคำศัพทืได้ง่ายขึ้น  โดยมีใบงานประเภท wordsearch    spelling  crossword  alphabet soup และ matching สามารถดาวน์โหลดใบงานแบบ pdf ได้ที่   ดาวน์โหลด English worksheet
และดาวน์โหลดไฟล์ wordlist สำหรับนำไปปรับใช้กับโปรแกรม Vocabulary worksheet factory ด้วยตัวเองได้ที่  ดาวน์โหลด Wordlist.vwl

1 ความคิดเห็น: