2563-01-19

ใบงานทบทวนคำศัพท์หมวดคำคุณศัพท์ Adjective


ใบงานทบทวนคำศํพท์ ประเภทคำคุณศัพท์ ( Adjective ) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในรูปแบบ PDF แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยได้ที่   แบบฝึกหัดคำคุณศัพท์ชุดที่ 1 

Share this article :

0 Comment:

แสดงความคิดเห็น