2563-01-19

ใบงานทบทวนคำศัพท์หมวดคำคุณศัพท์ Adjective

ใบงานทบทวนคำศํพท์ ประเภทคำคุณศัพท์ ( Adjective ) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในรูปแบบ PDF แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยได้ที่   แบบฝึกหัดคำคุณศัพท์ชุดที่ 1 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น