2563-01-19

แบบฝึกทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับทิศทาง Direction


แบบฝึกทบทวนคำศํพท์เกี่ยวกับทิศทาง  Direction สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

สามารถดาวน์โหลดใบงานในรูปแบบ pdf  พร้อมเฉลยได้ที่    แบบฝึกหัดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Direction 


Share this article :

0 Comment:

แสดงความคิดเห็น