2563-09-26

อังกฤษสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 ใบงานภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ
เพิ่มคำบรรยายภาพ

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ

 
เฉลยแบบฝึกหัด
key  english worksheet p.4

key  english worksheet p.4

key  english worksheet p.4

key  english worksheet p.4

 
ดาวน์โหลดใบงานในรูปแบบเอกสาร pdf ได้ที่  English worksheet for kid p.4


1 ความคิดเห็น: