2563-06-27

แบบฝึกหมวด Thing ,animal,body fruit and occupation

แบบฝึกหัดทบทวนคำศํพท์ ( Vocabulary worksheet) หมวดสัตว์ ( animal) หมวดสิ่งของ (thing) หมวดผลไม้ ( fruit) และหมวดอาชีพ ( Occupation)เฉลยแบบฝึกทบทวนคำศํพท์สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6ดาวน์โหลดแบบฝึกทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด Thing ,animal,body fruit and occupation ในรูปแบบ pdf พร้อมเฉลยได้ที่ หมวด Thing ,animal,body fruit and occupation

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น