2563-06-10

ใบงานทบทวนคำศัพท์หมวดร่างกาย( My body)

แบบฝึกทบทวนคำศัพท์หมวดร่างกาย (ฺbody) โดยมีแบบฝึกหลากหลายรูปแบบ  คำศัพท์สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6


เฉลยแบบฝึกทบทวนคำศัพท์หมวดร่างกาย ( body )

ดาวน์โหลดแบบฝึกทบทวนคำศัพท์หมวดร่างกาย ( Body) ได้ที่   ใบงานภาษาอังกฤษหมวดร่างกาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น