2563-03-03

รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1 - ป.6

ได้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จากคณะครูศูนย์ PEER Center ทุกศูนย์ของสพป.น่านเขต 2 โดยเป็นคำศัพท์ที่รวบรวมจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  สามาถดาวน์โหลดได้ที่นี่

คำศัพท์ ป.1
คำศัพท์ ป.2
คำศัพท์ ป.3
คำศัพท์  ป.4
คำศัพท์ ป.5
คำศัพท์ ป.6ดาวน์โหลดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น