2563-02-15

แบบฝึกทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1

แบบฝึกทบทวนคำศํพท์ภาษาอังกฤษสำหรับ ป.1 โดยมีคำรูปแบบหลายหลาย


คำศัพท์ภาษาอังกฤษเหล่านี้มาจาก ครูศูนย์ PEER Center ทุกศูนย์ของสพป.น่านเขต 2   สามารถดาวน์โหลดไฟล์ แบบฝึกหัดในรูปแบบ PDF  พร้อมคีย์และรวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1 ได้ที่   english worksheet

ดาวน์โหลดคำศัพท์ในรูปแบบเอกสาร word สำหรับ ป1

1 ความคิดเห็น:

  1. As the ball hits a block its trajectory is randomly altered on all 3 planes inflicting the ball to bounce and skip. There is a balanced mechanical wheel with colored pockets separated by identical vanes and the 카지노 게임 wheel which spins freely on a supporting submit. These days the ball is more than likely excessive impression plastic, however originally it was made of ivory. Modern casinos maintain the integrity of their roulette balls with common magnetic and x-ray exams. Straight out of Biloxi, experience one of many fastest-growing desk video games on the planet. Note that the cases curtate cycloid, cycloid, and prolate cycloid are collectively known as trochoids, and equally for the various sorts of epicycloids and hypocycloids.

    ตอบลบ