2563-02-15

แบบฝึกทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1

แบบฝึกทบทวนคำศํพท์ภาษาอังกฤษสำหรับ ป.1 โดยมีคำรูปแบบหลายหลาย


คำศัพท์ภาษาอังกฤษเหล่านี้มาจาก ครูศูนย์ PEER Center ทุกศูนย์ของสพป.น่านเขต 2   สามารถดาวน์โหลดไฟล์ แบบฝึกหัดในรูปแบบ PDF  พร้อมคีย์และรวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1 ได้ที่   english worksheet

ดาวน์โหลดคำศัพท์ในรูปแบบเอกสาร word สำหรับ ป1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น