2563-10-25

แบบฝึกทบทวนประโยคสั้นๆ ชุดที่ 2

 ประโยคสั้น ๆ 50  ประโยค สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

เฉลยแบบฝึกภาษาอังกฤษประโยคสั้นๆ ชุดที่ 2 


ดาวน์โหลดแบบฝึกทบทวนประโยคสั้นๆ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 พร้อมเฉลยได้ที่  แบบฝึกทบทวนประโยคสั้น ๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น