2561-09-09

Nationality and Capitals

ใบงาน Vocabulary  สำหรับฝึกคำศัพท์  เกี่ยวกับเชือชาติ สัญชาติ แบบง่ายๆ สำหรับเด็ก ๆประถมศึกษาตอนปลาย

nationality11

nationality12

nationality13

ดาวน์โหลด  worksheet ภาษาอังกกฤษเกี่ยวกับ Nationality และ Capital  รูปแบบ PDF   ได้ที่  Nationality    key  ดาวน์โหลดได้ที่ Nationlity key ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น